• Contact formulier

    Thanks!

    Bedankt!

    Required fields not completed correctly.

Geluk en liefde: echte liefde

Geluk en liefde: echte liefde    (maart) klaar?

 

Liefde de  basis voor elke relatie. Zelfs al praten we over een louter zakelijke relatie. We zetten deze laatste even tussen haakjes en we beperken ons even tot een relatie tussen twee geliefden.

Wil de relatie tussen twee mensen een kans maken dan is het belangrijk om na een intense verliefdheid waarin de vlinders alle kanten opvliegen, niet in slaap te vallen.

Op het moment dat je denkt de ander te kennen is de relatie eigenlijk al voorbij, al zijn de meeste mensen zich daarvan helaas niet bewust.

Wanneer je redelijk in balans bent, zal er ruimte tussen de geliefden blijven bestaan. Door die ruimte is beweging mogelijk. Die ruimte, die beweging is voorwaarde voor groei, is afwisseling, verrassing en verwondering mogelijk.

Uitspraak: “… maar ik denk dat je nieuwsgierig naar elkaar moet blijven. Dat kun je het beste doen door de ander zo veel mogelijk zijn ambities te laten ontplooien ” (Bernlef/Volkskrant)

Wil een relatie door de liefde tot grote bloei komen dan betekent dat wakker blijven en oog hebben voor de volgende zaken:

a. tussen de partners zal een basis van gelijkwaardigheid horen te zijn

b. tussen de partners bestaat geen machtsverhouding, zodat de één belangrijker of meer te zeggen heeft In hun leven

c. de partners zullen het geluk nooit in de toekomst of in het verleden vinden maar in elke nieuwe dag

d. de relatie voelt veilig, je kan alles bespreken, jullie staan open voor elkaar

De liefde tussen twee geliefden is de motor, de brandstof .

Uitspraak: “je hoeft elkaar niet te kennen om elkaar te herkennen. Openheid tot contact. Het is vrijlheid geven en laten. Het is verbonden voelen en dat niet hoeven uit te spreken. Liefde wordt liefde als je het er niet over hebt maar het wel beleeft. Even aanhaken en doorgaan ( H. Starren)

 “Heb je vijanden lief, en bidt voor wie je vervolgen” (Jezus) ook je vijand is een kind van God: “Houden van iemand die je kan missen als kiespijn, dat is het moeilijkste” ( N. ter Linden)

“Het gaat er niet om hoeveel we doen, maar met hoeveel liefde we het doen” en ” Het gaat er niet om hoeveel we geven, maar met … ” (Moeder Teresa)

In de bijbel vinden we een uitstekend gedeelte welk over de liefde handelt.        (1 Corinthe 13).

Een kort gedeelte eruit:

 

Bijbelgedeelte: 1 Corinthe – 13 Toelichting
Al sprak ik de talen van alle mensen en die van   engelen- had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een   dreunende gong of een schelle cimbaal. Er zijn mensen die je overal hoort. Die de boventoon   voeren. Holle vaten klinken het hardst.De farizeeën op de hoeken van de straten, ze waren duidelijk aanwezig, lieten zich gelden, vonden zich belangrijk.
Al verkocht ik mijn bezittingen omdat ik voedsel aan de   armen wilde geven, al gaf ik mijn lichaam prijs en kon ik daar trots op zijn   – had   ik de liefde niet, het zou me niet baten Er zijn mensen die gestudeerd hebben en veel kennis   bezitten. Ontbreekt de liefde tot de mens, de wereld, dan is deze kennis van weinig waarde.
Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had het geloof dat bergen kan verplaatsen- had ik de liefde niet, ik zou niets zijn. Er zijn mensen die overduidelijk laten zien als ze iets geven(medelijden is geen mededogen). Zelfs zijn er mensen die zich in brand steken of zich opblazen. De achtergrond is soms huichelachtig (beroemd of   berucht worden).
De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, in alles volhardt ze. Binnen de echte liefde bestaat geen jaloezie of ijdelheid. Je wordt niet beter door de ander te vernederen. Je bent niet blij met het ongeluk van de ander. Je blijft in het NU. Je laat je niet verleiden door lagere emoties. Je bent niet re-actief! Hier kan je de eigenschappen van   onvoorwaarde-lijke liefde duidelijk waarnemen.

 

Het Bijbelgedeelte eindigt met:

De liefde zal nooit vergaan.

Profetieën zullen verdwijnen, klanktaal verstommen, kennis verloren gaan- want ons kennen schiet tekort en onze profeteren is beperkt.

Wanneer het volmaakte komt zal wat beperkt is verdwijnen.

Toen ik nog een kind was sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, redeneerde ik als een kind.

Nu ik volwassen ben heb ik al het kinderlijke achter me gelaten.

Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu is ons kennen nog beperkt, maar straks kan ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben. Ons resten geloof , hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*