skip to Main Content

Geluk en liefde: niveaus    

Liefde: de basis, de kern, de hoofdader van al het leven. Iedereen is verbonden met deze oerbron. Helaas zijn er mensen bij wie de aanvoer wordt belemmerd doordat er gebeurtenissen in hun leven hebben plaats gevonden en waardoor hun denken bepalend wordt. Ze hebben helaas niet in de gaten dat ze de gedachten, daaraan verbonden, zelf gecreëerd hebben. De gedachten nemen daarna een voorname plaats in hun hoofd in en daardoor ook in hun leven. De gedachten worden voor feiten, waarheid aangezien. Het zijn DIE gedachten die de verbinding met de liefde bemoeilijken!

Het zinnetje: “Het is maar een gedachte”, kan je helpen.

Voor het gemak kunnen we, voor de mensen die vaak in hun hoofd zitten, een onderscheid maken in de verschillende soorten liefdes (met enkele toevoegingen):

de competitieve “liefde”: Ter onderstreping haal ik een bekend verhaal aan over twee kooplieden uit India die op een toeristische route naar de top van een berg wonen. Ze hebben allebei een winkel in snuisterijen en zijn dus elkaars concurrenten. Op een nacht heeft één van de eigenaren een droom. Een engel verschijnt in zijn droom en vraagt hem een wens te doen. Wanneer zijn wens uitgevoerd zal worden, krijgt zijn overbuurman, zijn concurrent, het dubbele. Hij mag de wens uitspreken en deze luidt: ”Steek mij een oog uit!” Het vervolg is natuurlijk bizar. Dit komt in onze wereld helaas ook voor. Soms zelfs bij kinderen, ook bij kinderen in hetzelfde gezin; ze kunnen niet mèt en niet zonder elkaar! Er bestaat tussen hen een vorm van concurrentie, van strijd die hun verbondenheid naar de achtergrond drukt. Pas op latere leeftijd komen ze tot inzicht. Helaas de laagste vorm van liefde.

de voorwaardelijke “liefde”: deze vorm van liefde komt in onze wereld op grote schaal voor en is zeker niet slecht te noemen. Het verhoogt de beweging tussen mensen. Enkele kleine voorbeelden. Bij leerlingen op school zie je het elke dag: “Als jij mijn tas meeneemt en alvast een mooi plaatsje zoekt dan haal ik voor jou gelijk drinken. Ik zie je zo. Doei!” Een hogere vorm van liefde. Je creëert een duidelijke win-win situatie.

de onvoorwaardelijke liefde: Deze vorm is eigenlijk de absolute vorm van liefde en direct verbonden met DE BRON. Je doet iets voor de ander omdat die ander een mens is die je kent, herkent, echt kent. Iemand waarmee je een directe band hebt van hart tot hart. Van ziel tot ziel. Deze omschrijvingen zijn, dat weet ik, te beperkt. Er bestaan eigenlijk geen woorden voor.

 

Met dank aan Deepak Chopra

 

Back To Top