skip to Main Content

* (d,o,l,m) staat voor: docent, leerling, mentor en ouder

Disciplines 2:

Er zijn een aantal disciplines (zowel voor leerling als docent) te verzinnen die het leven van een leerling/docent op school en tijdens het schoolleven veraangenamen. Een aantal van deze principes dienen in de eerste maanden van de brugklas aangeleerd te worden en daarna is het een kwestie van onderhouden. In de jaren erna is het terugblikken d.m.v. een dialoog met de leerling aan de hand van casussen uit het leven van de leerling.

Ik zal een paar voorbeelden geven:

 1. Zorg dat je als docent op tijd of voor tijd aanwezig bent (al is het maar een minuut)
 2. Verwelkom de leerlingen  bij de deur (zeker na een vakantie)
 3. Laat de eerste actie van de leerling zijn: Spullen klaarleggen die je nodig hebt voor die les , direct NA binnenkomst(dus voor de opening: zoutkorrel/oase)
 4. Geef alleen positieve feedback op deze actie: ” Wat ben jij/zijn jullie snel!”
 5. Geef de structuur van de les aan (opbouw, doelen)
 6. Geef de opdrachten(huiswerk) ruim voor de bel (of zelfs al in het begin van de les op). Dit werkt motiverend: de leerling probeert ZIJN WERK al in de les af te hebben. Dit kan voor de volgende dag, de hele week of zelfs voor een hele periode. Mijn voorkeur gaat uit voor de week (agenda). Voor een periode: mogelijk een planner achterin hun schrift laten plakken
 7. Zorg altijd voor  een mogelijkheid van een persoonlijk “gesprek” in de les (minimaal een leerling die je persoonlijk spreekt voor- tijdens of na de les)
 8. Sluit met elkaar de les goed af(feedback, samenvatting, spel, energizer, verhaal, persoonlijk woord,…) en geef  de sterke en minder sterke kanten aan van deze les. Toon in je woorden je dankbaarheid voor deze les, onderdelen van de les orde leerlingen. Het kan t.a.v. de hele klas of groepen binnen de klas (werkwijze, enthousiasme, originaliteit, humor, medewerking, enz).
 9. Gebruik GTST ter controle voor het weggaan in de eerste 2 weken na elke les (laat de attitude verwoorden!). De betekenis daarvan: GROND-TAFEL-STOEL-TOTAAL. U voelt aan dat de betekenis voor de meesten heerlijk is vooral voor chaoten. Ze hoeven niet in diverse lokalen te gaan zoeken naar hun sleutels, gymspullen, agenda of werkschriften die ze hebben laten liggen. Veel irritaties of lesonderbrekingen worden vermeden.

Hier volgen nog een paar voorbeelden van disciplines. Echter deze vaardigheden zijn misschien niet voor elke docent op dit moment uitvoerbaar.

 1. Doe na het 4de uur of later een energizer met de klas van een paar minuten (bekijk de klas!)
 2. Laat bij “drukke” (storm, feest, warmte, …) dagen de klas zelfstandig als klas doorwerken.
 3. Algemene energizer: Teken een cirkel(rechthoek, …) en vraag de leerling voorwerpen te noemen waar deze vorm in naar voren komt (het creatief vermogen wordt behoorlijk geactiveerd. Het spel gaat snel (anders “pas”) en een voorwerp mag niet dubbel genoemd worden. Twee keer of drie keer de klas rond is zelfs mogelijk! Oefening in creatief vermogen geeft energie.
 4. Idem: voorwerp. Waar kan het voor gebruikt worden?
 5. Ademhalingsoefening aan het begin, eind van de les of voor een repetitie
 6. Het mooiste moment in je leven ankeren op je lichaam (eenmalig) via een meditatie. Te gebruiken bij onbalans of faalangst tijdens repetities (slechts hulpinstrument bij samenloop van omstandigheden).
 7. Een negatieve ervaring laten benoemen op een schaal van 1 t/m 10 en stress te verminderen (door de situatie/persoon te verkleinen, …. )en in een luchtballon, het toilet, …totaal te laten verdwijnen. Tenslotte het stress getal opnieuw aangeven.
 8. Een zeer ingrijpende en desastreuze ervaring ontkrachten d.m.v. the-double-distance techniek van A.Robbins: (je zit in een hoek (bovenhoek) van je kamer en kijkt naar jezelf als je voor een beeldscherm zit te kijken naar de meest enge gebeurtenis van jezelf! (Double distance)
 9. Ingrijpen bij een negatief gevoel (opgewekt of ontstaan door misverstand met een docent) door ruimte/relativering mogelijk te maken door … de docent in kwestie van een clownsneus  te voorzien.
 10. Strafwerk is uitzondering (1 of 2 keer per jaar per klas is effectief en dan nog meestal een “bijzondere” strafwerkregel” zoals: ……..  (* enkele voorbeelden aan het slot discipline 2).
 11. P.S. Let wel als je in de begeleiding van leerlingen geen energie wilt verliezen maar verkrijgen en het enthousiasme en sfeer wilt behouden dan is een goede organisatie, een bewuste voorbereiding, een uitgerust lichaam en een “open-mind” (dicht bij jezelf blijven, je kracht) van het grootste belang!

  Achtergrond:

  1. Echte verandering bij leerlingen (lees: groei) is niet moeilijk mits 100% gemotiveerd (niet morgen maar nu) –> echte verandering vindt plaats in een flits (nooit af te dwingen)
  2. Mentoren zullen zich zeer bewust dienen te zijn van de volgende stappen:                                 

        – overtuigd zijn te moeten veranderen (keiharde voorbeelden / confronteren)

        – dat hij moet veranderen (er is geen andere mogelijkheid dan verantwoording nemen)

        – hij gaat veranderen, hij gaat nu groeien

        Sla je een van deze stappen over dan is verandering niet blijvend!

        Nadat je de begeleiding stopt vindt de leerling zelf wel uit hoe hij verder moet.

        (Als de “Why” groot genoeg is, vind je altijd wel een “How” om het te realiseren)

  In mijn boekje “Het Geheime Boekje” gaat over een volledig hoofdstuk over de Why, de How en de What. Het boekje komt in de zomer 2015 uit en info: bestellen vind je bij “Inleiding” en onderwijs “De hele mens”

  Echte verandering vereist durf (A. Robbins) 

  What stops us is fear. What frees us is courage.

  Courage is not the absence of fear,

  rather it is the willingness to take action

  for the greater good.

  You have the power to change anything by making a real decision.

  What shapes decisions is the STATE you‘re in.

    

  * Enkele voorbeelden van “bijzondere strafregels”: Te-laat-komen-op-school, Gedrag in de klas en Spullen niet in orde 

  Te-laat-komen-op-school

  Naam: …………………                       Handtekening ouder/verzorger:…………………

  Als ik te laat op school aankom is dat niet leuk. Niet leuk voor mij want ik haast me op het laatste moment, ik begin te zweten, maak me ongerust, vergeet spullen en er kan mij zelfs in het ergste geval een ongeluk overkomen. Niet leuk voor de conciërge want die moet een aantal handelingen uitvoeren: naam, reden invoeren in de computer, briefje schrijven om de klas binnen te komen. Niet leuk voor de docent want zijn les wordt onderbroken: opening bande les of tijdens zijn uitleg. Ook niet leuk voor je medeleerlingen die zich ongerust maken over jou: “Waarom te laat?”, “Hij heeft me niet gebeld?”, “Wat zou er gebeurd zijn?” En om tenslotte bij mezelf te eindigen: “Ik mis een stukje van de les!”

  ….  x overschrijven, tekst nummeren, ouder laten ondertekenen, aan het begin van de les op ……………….  dag in lokaal …….  inleveren. (datum………..)

  ————————————————————————————————————————————————————————————–

  Gedrag in de klas

  Naam: ………………………………          Handtekening ouder/verzorger:…………………

  Het is niet de bedoeling dat ik in de klas ………………………………………………….. . Dat is gedrag dat niet thuis hoort in de klas. Daarmee houd ik geen rekening met de gemaakte afspraken zoals: luisteren naar de anderen, inleven in de ander en de ander ruimte geven. De gevoelens van anderen worden op deze manier niet gerespecteerd en dat is niet de bedoeling. Beter is dat ik een keuze maak die voor mij en de klas prettig is. Een positieve keuze die ik laat zien in mijn manier van spreken en handelen. Nu ben ik onnodig tijd kwijt aan deze schrijfopdracht.

  ….  x overschrijven, tekst nummeren, ouder laten ondertekenen, aan het begin van de les op ……………….  dag in lokaal …….  inleveren (datum………..)

  ————————————————————————————————————————————————————————————-

  Spullen niet in orde

  Naam: …………………                       Handtekening ouder/verzorger:…………………

  Als ik mijn spullen (boek, schrift, werkboek, pen, geo (of rekenmachine) aan het begin van de les niet bij me heb, kan ik niet optimaal mee doen. Ik moet weer terug naar mijn kluisje (wat alleen in de eerste twee weken mag), het kost tijd of ik moet een klasgenoot lastig vallen (lenen) en dat is voor die klasgenoot ook niet goed. Voortaan is het beter dat ik mijn spullen thuis goed uitzoek en meeneem. Ik haal voor twéé lesuren tegelijk mijn spullen uit mijn kluisje. Op die manier draag ik bij aan het goede verloop van de les. Bovendien kan ik zodoende voorkomen dat ik weer een dergelijke schrijfopdracht krijg. Ik kan het organiseren.

  ….  x overschrijven, tekst nummeren, ouder laten ondertekenen, aan het begin van de les op ……………….  dag in lokaal …….  inleveren (datum………..)

  ————————————————————————————————————————————————————————————

Back To Top