skip to Main Content

* (d,l,m,o) staat voor: docent, leerling, mentor en ouder

Herkaderen:

Een gevolg van een realistisch positieve denkwijze is dat je ruimte wordt vergroot. Je ziet daardoor de mogelijkheden van “herkaderen” (ik zal dit toelichten met enkele voorbeelden):

Herkaderen (context):

Bah, wat regent het hard!

De tuinman is er blij mee! 

Herkaderen (inhoud):

Ik ben bang voor de beer

Maak de beer in gedachten eens kleiner (visualisatie)

Ik ben bang voor opmerkingen van die docent

Zet de docent in gedachten een clownsneus op

Herkaderen (betekenis)

Ik ben ziek dus ik kan niet werken

Je bent ziek dus gun je je lichaam eindelijk rust

Je wordt ook creatiever (perspectief verbredend):

Een bekend voorbeeld is het volgende. Je geeft iemand een doos met daarin een paar kaarsen, spijkers en lucifers.

De vraag: “Kun je de kaarsen aan de muur bevestigen en aansteken zo dat er geen kaarsvet op de vloer druipt?”

Wie creatief  tegen dit probleem aankijkt zal misschien tot de volgende oplossing komen: de doos aan de muur bevestigen en daarop de kaarsen zetten en aansteken

Je kan als d,m,o de ander ook tot een herkadering aanzetten door een bijzondere openingszin (of verhaal):

– kun je je voorstellen dat er mensen zijn die …(geloven dat …)

– als ik nu eens zeg dat …. (wat zeg jij dan …)

– zou het ook kunnen zijn dat …

– vermoeidheid is weinig energie hebben … vermoeidheid betekent je batterij opladen

P.S. Waak je voor verenging van je denken: “Het is goed voor mij dan is het ook goed voor anderen” (Duidelijk waarneembaar bij terroristen die een verengd bewustzijn hebben gebaseerd op beperkende denkwijzen: geen oog voor de wereld als geheel en voor de medemens in het bijzonder)

Back To Top