skip to Main Content

* (d,l,m,o) staat voor: docent, leerling, mentor en ouder 

Een onderdeel van NLP is mijns inziens ontleend aan de enorme wijsheid van een vrij onbekende Griekse filosoof Epictetus, 50 N.C. , de kreupele zoon van een slavin. Van heinde en verre kwamen de zonen van hooggeplaatste Romeinse burgers zijn colleges bijwonen.

Ik hoop dat je n.a.v. de onderstaande voorbeelden het komende jaar een attitude ontwikkelt waardoor je dichtbij jezelf blijft en daardoor een relaxter, fijner en gelukkiger leven kan leiden.

Een klein stukje van zijn wijsheid wil ik hieronder met jullie delen. 

Ik start met een paar uitspraken die een leerling n.a.v. zijn lezingen had genoteerd. Hijzelf noteerde niets. Gelukkig dat een leerling dat deed, anders waren al deze wijsheden verloren gegaan. 

  1. a.      Wanneer iemand jou vertelt dat een zeker persoon kwaad van je spreekt, verdedig je dan niet tegen deze laster, maar reageer als volgt: “Blijkbaar was die man niet op de hoogte van al mijn andere slechte eigenschappen, want dan zou hij zich niet beperkt hebben tot wat hij gezegd heeft!” (Encheiridion blz. 52)

Simpeler gezegd: Op een gegeven moment komt een van zijn leerlingen naar hem toe en zegt: “Meester, er is iemand die slechte dingen over u vertelt!” Waarop Epictetus antwoordt: “Blijkbaar kent hij mij nog niet echt goed, anders zou hij nog veel ergere dingen over mij zeggen,”

Moraal: Je kan “domme” mensen snel het zwijgen opleggen door niet met hun negatieve gedachten mee te gaan. Handiger is alle negatieve energie te neutraliseren. Een tegengif is altijd voorhanden mits je in je kracht blijft. Er is geen kans op een “soap-leven”; het lopen van brandje naar brandje is zo goed als over. Succes ermee!

  1. b.      Als je een rol in een toneelstuk op je hebt genomen die te moeilijk voor je is, dan heb je niet alleen in die rol een flater geslagen, maar tevens de rol die je wel had aangekund, laten lopen.  (Encheiridion blz. 57)

Simpeler gezegd: Stel dat je er alles aan doet om de hoofdrol in een toneelstuk te spelen. Wat blijkt: de rol is te moeilijk en je slaat een flater. Let wel: Dan heb je jezelf de kans ontnomen om met glans de rol te spelen die bij je past en tevens heb je een ander ook die kans ontnomen. Tevens heeft het publiek niet datgene gezien wat mogelijk was geweest.

Moraal: Kijk uit dat je niet willens en wetens je zin door wilt drijven op grond van vooroordelen, uiterlijkheden of prestige. Beter is je blik open te houden, je perspectief te verbreden dan te kiezen voor een beperkt bewustzijn (klein-denken). Het beste is een open, positieve en realistische blik gebaseerd op hoop en doorzettingsvermogen.

  1. c.       Neem eens aan dat een ander jouw lichaam aan een willekeurige voorbijganger ter beschikking stelt. Je zou in dat geval hoogst verontwaardigd zijn. Maar je acht jezelf niet te min zelf je geest door de eerste de beste te laten beïnvloeden, doordat je volledig van slag en diep geschokt bent als mensen je beledigen. (Encheiridion blz.43) 

Simpeler gezegd: Stel er komt een medeleerling naar je toe met de vraag: “Mag ik je potlood even lenen”. Geen probleem. Komt er daarna een leerling om je aantekeningen geschiedenis, dan denk je na en zegt: “Goed, als ik het maar vanmiddag nog terug krijg i.v.m. met het s.o. van morgen”.

Komt daarentegen een leerling met een rotopmerking dan raak je volledig in paniek, je blijft niet bij jezelf en dagenlang ben je uit balans …. misschien wel zo erg is dat je deze geschiedenis nog jaren met je meedraagt.

Moraal: Je bent die je bent. Alle situaties, alle emoties zijn misleidend(met uitzondering van liefde en intuitie) en ondergeschikt aan wie je werkelijk bent. Jij bent niet de negatieve emotie, jij bent niet de twijfel, jij bent niet … . Jij bent altijd meer dan dat allemaal. Blijf dus dicht bij jezelf, je kern, je talent!

In mijn boekje “Het Geheime Boekje” dat in de zomer 2015 uitkomt wijd ik daar meerdere hoofdstukken aan.

P.S. Je zult door deze voorbeelden duidelijke parallellen zien met de egoposities bij NLP.

Back To Top