skip to Main Content

* (d,l,m,o) staat voor: docent, leerling, mentor en ouder

Aanpak onderzoek naar zelfvertrouwen bij so of rep

De volgende discipline is handig om je zelfvertrouwen en daarmee je motivatie op peil te houden of zelfs te verterken:

– noteer direct na een overhoring of repetitie het cijfer dat je denkt gehaald te hebben. Je denkt dan wel even terug aan de so of rep.: hoeveel opgaven, welke goed, welke half en welke heb ik waarschijnlijk fout beantwoord. Het blijft natuurlijk een prognose.

– noteer na thuiskomst dit cijfer op een lijstje dat in je slaapkamer hangt (achterin je agenda is ook goed)

– schrijf nadat de cijfers bekendgemaakt zijn het werkelijke cijfer erachter

– nadat je een aantal cijfers genoteerd hebt (ongeveer 10 cijfers) omcirkel of markeer je de cijfers die 1 punt of minder afwijken van je prognose

– zijn dat ongeveer 7 cijfers dan is het goed, je hebt een goede kijk op jezelf en je prestaties

– zijn dat ongeveer 3 cijfers dan is het nog niet goed, je hebt dan nog geen echt goed beeld van de werkelijkheid

– je gaat door met noteren. Je denkt na over je werk. Welke opgaven heb ik goed, half of niet goed beantwoord.

– langzaamaan zie je het aantal omcirkelde cijfers groter worden. Je zelfbewustzijn en daarmee je zelfvertrouwen zijn aan het groeien. En dat geeft een kick. Je kan stoppen wanneer de score boven de 50% komt. Succes!

 schema fa

De vakdocent kan dit instrument ook direct na een overhoring/repetitie gebruiken. Het kost weinig tot geen tijd en levert na een paar keer eenvoudige informatie op. Hoe? Laat de leerling direct na afloop zijn cijfer (prognose) links bovenaan het blad noteren. De leerkracht vergelijkt dit met het cijfer in zijn agenda. Grote afwijkingen  –> mogelijke indicatie faalangst.

Back To Top