skip to Main Content

* (d,l,m,o) staat voor: docent, leerling, mentor en ouder

Doelen stellen is van grote waarde voor de motivatie. Ik zal omtrent het stellen van doelen u een paar gedachten meegeven, die naar ik hoop meer inzicht geven in de achtergrond van dit fenomeen.

Willen we er ons voordeel mee doen dan zullen we ons doel de volgende basis mee dienen te geven:

– we zullen ons bewust moeten zijn van de waarde

– ons doel zal realistisch moeten zijn

– het dient het eigenbelang zelfs iets te overstijgen (wanneer je dat doet dan zal je merken dat je kracht toeneemt, je zal tegenslagen sneller overwinnen, je vastberadenheid wordt groter). Het dient een groter belang.

Daarnaast is het praktisch om gebruik te maken van een positieve emotie: HOOP (algemeen een positieve emotie).

De vraag is: ” Wat is hoop?” Een positieve emotie, een karaktertrek of denkproces?

Ik wil het graag gebruiken als denkproces en wel als doel-middeldenken.

Daarbij is hoop een handig instrument. Het vergroot het gevoel van ruimte en ook de geestelijke en psychische gezondheid neemt toe, het versterkt studie- en sportprestaties en leidt tot betere relaties, meer succes op het werk en de kans je doelen te bereiken wordt groter.

Al met al bevordert hoop de creativiteit en het vinden van oplossingen! En daardoor ontstaat er weer meer RUIMTE! Zo is er een positieve wisselwerking tussen hoop en ruimte.

We hebben nu een verbinding aangebracht tussen doel en hoop. Hoop verwijst naar de toekomst en geeft een verwijzing naar doelen. Doelen dragen hoop en positieve energie in zich.

We gaan nog een stapje verder. We versterken deze beiden met het positieve gevoel: optimisme.

Dit is wel fijn voor personen die gedachten als: “Dit gaat me lukken!” (positief denkpatroon) al hebben. Voor anderen gaat een nieuwe wereld open.

Het optimisme creëert een scala aan mogelijkheden (breed perspectief).

Deze verbreding is een tegengif bij uitstek tegen verkramping, verenging van je denken.

Ik heb ooit de volgende uitdrukking gehoord:

“Een pessimist heeft gelijk, een optimist is gelukkig!”

Hoewel ik het er niet helemaal mee eens ben geeft deze zin geeft wel de juiste denkrichting aan.

De wetenschap heeft onlangs de volgende eye-openers aan het licht gebracht:

– een pessimist houdt zichzelf eerder voor de gek en ontkent de realiteit meer dan optimist

– een pessimist gaat daardoor problemen eerder uit de weg

– een pessimist ontkent ze zelfs: ze bestaan niet voor hem

Een realistische optimist combineert  het “hier en nu” met het verstand. Hierdoor ontstaan nieuwe perspectieven en dankbaarheid over al het goede:

– een optimist  redt  zich beter onder moeilijke omstandigheden

– een optimist ervaart minder angst (hier en nu)

– een optimist heeft een actievere stijl bij het oplossen van problemen

– een optimist blijft zich inspannen

– een optimist is flexibel

– een optimist  kan situaties herwaarderen(herkaderen) t.a.v. de realiteit (dadelijk een voorbeeld)

– een optimist kan stress vormende situaties gemakkelijker accepteren: “het is

– een optimist kan cognitieve technieken toevoegen om slechte situaties in een ander licht te zien en die te integreren in een totale zienswijze of nieuwe visie, kortom: hij blijft creatief!

Back To Top