skip to Main Content

(d,l,m,o)* (d,l,m,o) staat voor: docent, leerling, mentor en ouder

Alvorens te beginnen wil ik enkele uitgangspunten met u bespreken:

  • “Iedereen bepaalt zijn eigen realiteit”
  • Iedereen heeft altijd een keus”
  • “Geluk in het leven draait om de mate van ruimte”

 

Daarbij speelt balans en zelfvertrouwen een grote rol.

Wanneer je zelfvertrouwen groeit wordt de balans in je leven groter, je komt steeds dichter bij jezelf: bij je kern, je innerlijk.

Let wel: Dit is een bi-implicatie, het omgekeerde geldt ook. Wanneer je dicht bij jezelf komt zul je merken dat je zelfvertrouwen alleen maar groeit.

Dit dichter bij jezelf komen, kan je vrij gemakkelijk controleren. Je voelt je meer relaxed, evenwichtiger en hebt meer keuzemogelijkheden. Je voelt je vrijer, je ervaart ruimte. Dit zijn ervaringsfeiten (reflectie is dus noodzakelijk). Om nog wat duidelijker te zijn: je reageert minder snel op gebeurtenissen om je heen dan vroeger. Je neemt even de tijd. Je denkt na over de invloed die jij erop hebt, kan hebben of wil hebben. De gebeurtenissen bepalen jouw leven niet meer maar jij bent degene die over gebeurtenissen nadenkt, wil denken, mag denken. Jij bent ook degene die de gebeurtenissen hun betekenis geeft. Gebeurtenissen op zich hebben geen betekenis.

Je bent minder snel geëmotioneerd. Je begint te begrijpen dat alle emoties misleidend zijn behalve twee: liefde en intuïtie. Precies die twee emoties die tot je kern, je diepste zelf, behoren. Deze laatste twee kan je de komende jaren (zuivere liefde en zuivere intuïtie) verder ontwikkelen. Vooral de laatste vereist veel empathie (inlevingsvermogen), subtiliteit en praktische ervaring (training).

Wanneer je liefde en intuïtie verder hebt ontwikkeld (lees: 1Corinthe13 over liefde) gaat er bij gebeurtenissen met negatieve of kwaadwillende mensen direct een belletje rinkelen. Indien dit niet het geval is dan is je gevoel een goede graadmeter. In contacten met hen veroorzaken ze direct een “unheimisch” gevoel Je verstand twijfelt. De ander zegt dingen die er mooi voor jou uitzien maar toch … een stemmetje binnen jezelf zegt: “Nee!” Laat het dan. Glimlach en laat de tijd zijn werk doen.

Motivatie en zelfvertrouwen hebben een directe band. Ik zal dit proberen te verduidelijken.

Wanneer er zelfvertrouwen is betekent dat simpel zelf-vertrouwen. Je vertrouwt op jezelf. Je bent dicht bij jezelf.

Even een zijstapje. Ik denk even terug aan Harry Jekkers met het liedje “Ik hou van mij”. In dit liedje laat hij op humoristische wijze horen en zien dat je niet van iemand echt kan houden als je niet van jezelf houdt (zuivere liefde).

Terug naar zelf-vertrouwen en motivatie.

Wie zichzelf vertrouwt leeft dicht bij zijn kern, is authentiek, verblijft in de sfeer van liefde en intuïtie, ervaart vrede en rust, is dicht bij de dingen zoals ze zijn (ze zijn niet of nauwelijks vervormd door slechte ervaringen en negatieve emoties), zonder vooroordelen, je hebt een directe band met de wereld (misschien wel de oorspronkelijke relatie: wereld – kind). Een relatie die open is en waar verwondering elk moment weer plaats vindt.

Vanuit deze grondhouding ontstaat interesse, liefde voor, passie, … kortom motivatie.

Deze grondhouding herinnert ons aan de wereld van het kind: vrolijk, onbezonnen, geestdriftig, open, … zonder alle bagage waar de tijd al-tijd een rol in speelt. De bagage in ieders rugzak is doordrenkt van “tijd” en “gedachten”!

“Je moet (kan, mag, …) het kind in jezelf koesteren. Het verlangen tot verwonderen, tot bewonderen ook! Raak je dat vermogen kwijt dan verlies je alles” (Juliette Greco)

Binnen deze sfeer van ZIJN gaat het-leren-van-dingen 2, 3, misschien wel 10 keer zo snel! Immers de tijd en daarmee de gedachten (voor-oordelen)speelt daarbij geen rol!

We kunnen hier een bewijs in zien dat de “Why” (dreams, goals, desires, attitudes, thougths, …) misschien wel 2, 3, 10, 100 keer zo belangrijk is als de “How” (skills, technics, strategies, )

Meer hierover vindt u in “Het Geheime Boekje” dat in de zomer 2015 verschijnt. Ik wijd daar een heel hoofdstuk aan.

Wanneer deze filosofie door u herkend wordt, zijn er kansen om onderstaande stukjes te plaatsen.

 

Veel succes, Jan Hiele, naar ik hoop uw inspirator.

Back To Top