skip to Main Content

* (d,l,m,o) staat voor: docent, leerling, mentor en ouder

– communicatie:

Binnen het gebied van de taal zijn motiverende mogelijkheden aanwezig die door veel leerkrachten worden onderschat. We bespreken in dit stukje de informatie die o.a. via NLP en Gardner mij heeft beïnvloed.

Gardner betoogt dat er verschillende typen mensen zijn, die gesproken taal verschillend ontvangen en verwerken. In dit stukje zal ik me voor de leesbaarheid  en de praktische uitvoering beperken tot 5 groepen en daar binnen 3 in het bijzonder.

De belangrijkste groepen zijn: de visuele(beeld), de auditieve(geluid), de kinesthetische(gevoel) en in beperkte mate de olvatorische(geur) en de gustoire(smaak).

In de loop van mijn onderwijsloopbaan, 40 jaar, heb ik gemerkt dat er in de aantallen verschuivingen zijn opgetreden.

Zo’n 40 jaar geleden bestond de populatie voor 40% uit visueel georiënteerden, 50% uit auditieven en nog 5% uit kinesthetischen. De overigen hoorden tot mengvormen.

Op dit moment is de verhouding ongeveer: 60 % visuelen , 25% auditieven, 5% kinesthetischen en de rest mengvormen. Het aantal mengvormen groeit de laatste jaren sterk.

Nu naar de praktijk. Wat kunnen we hiermee in ons dagelijks lesgeven in relatie tot de motivatie van leerlingen.

Ik zal enkele voorbeelden uit mijn lesgeven bespreken.

Bij de uitleg of tijdens een leergesprek/verhaal gebruikte ik een aantal woorden/zinnen uit het visuele gebied zoals:

” Zo zie je maar dat …”

” Het is duidelijk dat …”

” Het perspectief voor deze manier van werken is …”

Daarna gebruikte ik een aantal woorden/zinnen uit het auditieve gebied zoals:

“Dat spreekt voor zichzelf …”

“Zo hoor je het een en ander …”

“Wat je daar zegt dat klinkt goed …”

Tenslotte kwam ik tijdens de uitleg in het kinesthetische gebied terecht door de volgende frasen te gebruiken:

” Het gevoel dat je krijgt als je dat beheerst is …”

” Je komt zo in een “flow”, je kracht neemt toe, je bent niet meer te stoppen, …”

” Het geeft je een “kick” om er zo mee bezig te zijn …”

Om tenslotte in mijn verhaal heel subtiel te refereren aan geur en smaak:

” Want als je zo werkt krijg je op een gegeven moment de smaak te pakken …”

” Dat proeft goed …” of “Dat smaakt naar meer”

” Als ik zo aan het werk ben dan krijg ik een lentegevoel, de geur van pas gemaaid gras zet me aan tot … “

Als docent merk je dat je door de keuze van je woorden steeds weer andere leerlingen aanspreekt, laat reageren, betrekt bij je uitleg. Dit kan dus, bewust motiverend werken. Door bewust ermee bezig (*) te zijn wordt je na verloop van tijd iets van jezelf, een attitude. Je wordt zo nog meer een “volledige” docent.

* proces: onbewust incompetent – bewust incompetent – bewust competent – onbewust competent

Back To Top