skip to Main Content

Als vriend is het wel zo dat je een ander iets te bieden moet hebben. Dit heb je, dat heb je al van nature. Dat is dus geen zware taak, je bent van nature al goed genoeg. Het is alleen zo jammer dat veel jonge kinderen (van 10 t/m 16 jaar) zich daar niet van bewust zijn. Ze beseffen niet dat wanneer ze zichzelf zijn, ze “goud” zijn. Door dicht bij zichzelf te blijven kunnen ze fantastische vriendschap(pen) opbouwen.

Wanneer ze echter verder van hun kern verwijderd raken, verbleken ze. Je ziet ze dan van zilver, via brons en ijzer in oud roest overgaan.

Vriendschap is een kostbaar iets. Ik vind dat je het hoort te koesteren. Ook binnen je vriendschap, zul je je in de loop van de tijd merken, spelen tijd en afstand geen rol van betekenis. Vriendschap “is”.

De leerlingen gaven in gesprekken vaak aan dat ze wel 10 tot 15 vrienden hadden. Ik had zo men twijfel. Later bleken die twijfels gerechtvaardigd. Dit kwamen we aan de weet door diverse verhalen rond vriendschap uit te wisselen.

Je mag blij zijn met één of twee echte vrienden.

 Wie is een echte vriend?

Een echte vriend is iemand, mijns inziens, die veel, heel veel van je weet. Je diepste zielenroerselen: je passies, je twijfels, je angsten, je … . Hij kent je voorliefdes, je talenten. Hij kent je zwakheden, je vooroordelen, je valkuilen, je …

– Je kan altijd op hem aan.

– Hij durft en zal je terecht wijzen indien nodig.

– Hij maakt geen misbruik van je, al je geheimen zijn bij hem veilig.

Zoals ik al opmerkte speelt tijd en ruimte geen rol. Wanneer je elkaar een poos niet gezien hebt (dat kan best een jaar of langer zijn), dan heb je bij weerzien het idee of je hem gisteren nog gezien hebt of hij niet weggeweest is! Zo vertrouwd voelt het aan. Het klikt direct. Jullie woorden vullen elkaar aan. Jullie gedachten zijn een eenheid.

Kortom: Vriendschap is een cadeau.

Hierbij toch een lijstje hoe je vriendschap in korte tijd kan beschadigen of om zeep kan helpen.

Wat je dus niet moet doen:

– Zorg ervoor dat vriend/vriendin niet met anderen omgaat, maar alleen met jou.

– Als je een beter cijfer gehaald hebt dan je vriendin juich je extra hard of je vraagt op een bepaald toontje wat haar cijfer is.

– Eis natuurlijk dat je vriend je altijd laat afkijken. Zo niet: maak hem dan uit voor stuud.

Pik het niet als je vriend kritiek op je heeft.

– Zeg altijd die dingen die je vriendin plezierig vindt.

– Luister alleen naar je eigen verhalen. Informeer nooit naar zijn belevenissen en gevoelens.

– Verwacht dat hij net zo denkt als jij.

– Zorg ervoor dat jij bepaalt hoe laat jullie vertrekken en waar je afspreekt als jullie samen naar school fietsen

– Ga ervan uit dat een vriend altijd op je wacht, ook al vertrek jij iedere morgen te laat van huis.

Fiets vooral door als je vriendin zijn regenpak aan moet trekken. Daar had hij maar eerder aan moeten denken.

Lach hem gerust uit als hij een muts opzet als het vriest, terwijl jij dat niet durft uit angst uitgelachen te worden.

– Bel een vriend niet op als je een keer niet mee fietst. Hij komt er vanzelf achter als je de bus genomen hebt.

 

Dit zijn prima recepten om van een vriend een vijand te maken (met dank aan: Greet Brokerhof)

Back To Top