skip to Main Content

Opvoeding en geld:  algemeen  

Het is goed je kind bewust te maken van de waarde/gevaren van geld. Alles draait in de wereld om bewustwording. Het geluk van de mens hangt uiteindelijk samen met bewustwording, het maken van keuzes en het nemen van de eigen verantwoording daarin.

Naast de negatieve bewoordingen omtrent geld: het slijk der aarde, de wortel van al het kwaad; is het goed om ook de andere kant te tonen.

Geld is in de wereld gekomen toen de Grieken zagen dat de handel soms vertraagd werd wanneer het ruilhandel betrof. Soms was er sprake een van uitgestelde levering, soms klopten de bedragen niet, … enz. Het geld kwam in de wereld om de handel te vergemakkelijken (meer vloeibaar te maken~Heraclitus).

We zien anno 2013 dat de banken (managers/directeuren) er de laatste 15 jaar een potje van hebben gemaakt. Wanneer zij in diè tijd of in de Middeleeuwen hadden geleefd waren ze binnen de kortste keren midden op het dorpsplein gevierendeeld of opgeknoopt. Maar dat terzijde.

Aan het fenomeen geld zitten een aantal aspecten vast.

Ik noem er een paar:

De waarde van geld (zakgeld / kledinggeld)

De mogelijkheden van geld (zakgeld / kledinggeld)

De gevaren van geld (mobieltje/lenen/gokken)

Het sparen van geld (zakgeld / uitgestelde beloning / doelen)

De beloning door middel van geld (waardering / ritme / verantwoording)

Ik zal bovenstaande aspecten in een aantal voorbeelden aan de orde laten komen

Terug naar het centrale thema “opvoeding en geld (algemeen)”.

Ik vind het van het grootste belang dat het kind de waarde van geld moet leren kennen c.q. ervaren.

Daarom is het goed om tijdens zijn jeugd daar al vroeg ( 4 à 5 jaar) mee te beginnen. Het betekent natuurlijk dat je er niet elke dag of elke week mee bezig bent. Alsjeblieft niet!

Enkele zaken die aanleiding kunnen geven om het gesprek te openen zijn:

– verjaardagen (Geld sparen voor iets heel moois wat je graag zou willen hebben. Je traint hier tegelijk.              het aspect: “uitgestelde beloning”. Dit aspect is voor een gelukkige, evenwichtige persoonsontwikkeling van groot belang. Het kind kan daarvoor zelfs na maanden beloond worden (Ouders vullen het gespaarde bedrag aan, zonder dat ze het van te voren gezegd hebben.))

– zakgeld

– rapport

– kledinggeld

– behalen van diploma’s (zwem-, verkeers-, einddiploma, bandexamen ( judo), enz)

– bijzondere dagen: kerst, St. Nicolaas, …

– giften van familieleden (oma’s en opa’s en anderen)

– het eerste bijbaantje

– de eerste baan

Je ziet er zijn voldoende mogelijkheden om gedurende de opvoeding “het omgaan met geld” op een natuurlijke manier te integreren.

Succes ermee!

 

Back To Top