skip to Main Content

Opvoeding en geld:  belonen 

Het belonen is een ander aspect dat met geld te maken heeft. Laten we beginnen met het item: belonen/studeren.

Ten eerste denk ik dat het kind zich bewust moet zijn van het feit dat hij verantwoordelijk is voor zijn studie. Of het de basisschool of voortgezet onderwijs betreft, dat maakt niet uit. Hij probeert zo goed mogelijk werk te leveren (de ouders doen dat op hun beurt ook).

Ten tweede zal het kind op een school geplaatst dienen te worden die het best bij zijn talent, mogelijkheden en geaardheid past. De ouders laten het kind weten door interesse, meeleven, gesprek, bezoeken (alle ouderavonden maximaal aantal docenten aankruisen), feedback ouderavonden naar het kind, feedback van hun kind daarop,  … ) dat ze het waarderen hoe hun kind met zijn talenten omgaat.

(Handig daarin is de techniek van de “sandwich- feedback” . Je verpakt dan een aanwijzing, een verbetering, in een aantal positieve zaken die je opgevallen en waar je heel blij mee bent. In de verhouding 4:1 of 3:1. Je geeft a.h.w. één aanwijzing ter overweging mee!)

Dat de ouders hun kind nog extra kunnen belonen is voor ouders soms onbespreekbaar. Voor mij ligt dat anders. Ik heb gemerkt dat als bovenstaande in orde is (basic), er in het voortgezet onderwijs nog een mogelijkheid benut kan worden:

Wanneer een kind een 7 of hoger gemiddeld staat is het zo goed als uitgesloten dat hij blijft zitten of zijn examen niet haalt (41 jaar onderwijs ervaring).

Om dit beeld bij uw zoon of dochter te ankeren heb ik het volgende bedacht (6= neutraal, 7= + 1 euro, 8= + 2,5 euro, 9/10 = + 5 euro, 5 = – 2,5 euro en 4 = – 5 euro).

Het spel “Playing in this World” wordt gespeeld met alle mogelijke varianten.

Keuze mogelijkheid is aan uw kind. Doen we het of doen we het niet? De keus is aan hem. Betaalt u of moet hij aan u betalen? Snoept hij u bij elk rapport 20 euro of meer af dan bent u duidelijk (gespeeld) kwaad.

Uit ervaring bij mijn 4 kinderen weet ik dat zij t/m het eindexamen tussen de 7,1 en 7,4 als gemiddelde cijfer hadden of het nu mavo, havo of vwo niveau was. Ik herinner mij nog hun voldane glimlach wanneer ik na 4 rapporten zo’n 100 euro armer was en er (gespeeld) geïrriteerd uit zag maar dat had ik er graag voor over.

Een andere vorm van belonen speelt een rol wanneer de kinderen slagen voor iets speciaals. Het kan zijn een bandexamen voor judo, zwemdiploma of eindexamen. Hiervoor kan zeker een beloning gegeven worden want het is een belangrijke stap voor hun verdere loopbaan. Wij vergoedden toen voor een deel, ik praat dan over de jaren rond 2000, van de kosten voor rijlessen en rijexamen. Voor ons was dat op dat moment 1200,= gulden. Onze kinderen hadden het geluk dat zij hun rijexamen, op één kind na, in een stoomcursus van 2 weken, haalden. Ze hadden aan het geld genoeg.

Na het behalen van een eindexamen gingen we met elkaar uit eten; achteraf gezien goed voor de beeldvorming (tevredenheid over, blijdschap, trots zijn op ,…) en de saamhorigheid van het gezin.

Belonen kan volgens mij ook als extra stimulans dienen indien uw kind ergens voor gaat (een auto, een surfboard, een speciale studie, … ). Het kind spaart er met heel zijn hart en ziel voor (passie en inzet) dan is het goed een stukje financieel bij te dragen (uitgestelde beloning). Het is vooral leuk als uw kind het niet verwacht (ik houd er ook niet van dat zoiets een vast patroon wordt, het “onverwachte” (niet alles is van tevoren bekend bij hem/haar) is dan juist op zijn plaats).

Nog even over het onverwachte.

Toen mijn kinderen gingen werken en nog thuis woonden, betaalden ze kostgeld . Er waren ouders die dat heel vreemd vonden! Dat op zichzelf vond ik weer hèèl vreemd. Want … hij/zij (uw kind) moet toch weten, beseffen, realiseren, … wat het betekent om op jezelf te gaan wonen (zowel organisatorisch als financieel)!

Één kind woonde nog twee jaar bij ons in terwijl hij in loondienst was. Dan is het leuk het deel van het kostgeld dat niet gebruikt is, hem te schenken bij vertrek. Groot was de glimlach toen er 2300,= euro overhandigd werd.

(Ter info: Onze afspraak over kostgeld was de volgende: 1/5 deel van het netto salaris tot een maximum van 300,= euro, per maand)

Eenieder succes!

 

Back To Top