skip to Main Content

Opvoeding en geld: zakgeld/kledinggeld 

Zakgeld

We beginnen met zakgeld. Het lijkt me heel goed dat kinderen vanaf een jaar of zes zakgeld krijgen Dit zakgeld kan verschillende componenten bevatten: een deel om te sparen voor iets wat ze graag willen hebben (uitgestelde beloning), een deel om direct uit te geven.

Kledinggeld

Na verloop van tijd komt er het kledinggeld bij omdat ze zelf willen nadenken welke kleding het best bij ze past. (Kledinggeld is in het begin nog niet aan de orde. We zien de eerste 2 à 3 jaar veel krijgertjes. Dit komt omdat de kleding de jaren kort gedragen wordt en dan zo goed als nieuw uit het beeld verdwijnt. Het internet/marktplaats speelt een grote rol bij slimme ouders.)

Met de bewustwording en de verantwoording (die al, mijn inziens, op zeer jonge leeftijd (2 jaar) subtiel begint) van de kinderen neemt ook de eigen stijl/inzicht/keuzemogelijkheden toe. We krijgen hier dus met de ruimte te maken waarbinnen de dingen plaats vinden. Die ruimte is in de eerste 2 jaar nog klein maar die wordt allengs groter. Deze ruimte is wel een veilige ruimte, een ruimte die het kind nodig heeft en leert kennen en waarbinnen hij kan gedijen.

Dit loopt eigenlijk parallel aan de natuurlijke ontwikkeling van de ruimte: de moederbuik, de moederschoot, de kinderstoel/box/bed, de kamer, de kamer/tuin, het huis, de straat, het dorp, de provincie, het land, Europa, de wereld en het heelal.

Terug naar het kledinggeld. Het kan zo zijn dat het geld per maand gegeven wordt. Ik ben daar niet zo’n voorstander van. Het geeft veel gedoe. Vanaf een jaar of twaalf is het handig om het geld op jaarbasis te verstrekken (per kalenderjaar of verjaardag). Ook hier is het contante geld niet aan de orde. Men zou op de kamerdeur of op het info bord in de keuken een lijstje kunnen ophangen met daarop een bedrag (12 x 60 = 720 euro) voor een jaar. Het contante geld verdwijnt dan uit de hand van het kind en het is ook geen dood geld (het zit nog in de het circuit van de ouders) Bij aankopen wordt de 720 euro verminderd met het gekochte. Zo ziet het kind wat hij nog over heeft voor de rest van het jaar (ongemerkt worden de mogelijkheden, doelen, … zichtbaar voor het kind). Bij elke verjaardag zou het bedrag dan, desgewenst, verhoogd kunnen worden.

Tegen het licht van de inkomens van de ouders zouden er jaren kunnen zijn dat een verhoging gezien de inkomenspositie van de ouders onmogelijk is. Het gesprek hierover geeft inzicht in de betekenis van het geld en de keuzes die van daaruit gemaakt kunnen worden. Zo zou het uiteindelijk een keuze van het hele gezin kunnen worden: verhoging of een korte vakantie laten schieten.

De gevaren van een ontwrichting van het gezin wordt zo, wat betreft het kledinggeld althans, geminimaliseerd.

Bovenstaande kan ook toegepast worden bij de kosten voor het mobiel bellen.

Succes!

 

Back To Top