skip to Main Content

Spiritualiteit: Socrates, Jezus en Boeddha   

Socrates, Jezus en Boeddha naast elkaar gezet:

Socrates wordt als één van de grootste filosofen gezien. De waarde van deze filosoof ligt aan de basis van de Griekse democratie.

Boeddha, ook wel genaamd Siddharta , zoon uit een zeer welgestelde familie, bekeek de wereld uit een totaal ander perspectief . Hij is de stichter van het Boeddhisme.

Voor mij is het grootste verschil tussen deze grootheden hoe zij deze wereld zagen en …. hoe ze tegen de toekomst van de (je) ziel aankeken, hoe kon hij gered worden!

Jezus is voor de christenen de zoon van God , voor anderen een lichtend voorbeeld en weer voor anderen een groot profeet.

Socrates: wij zien de wereld niet echt, we zien slechts bedekkingen: de schaduwen (Plato ~ de grot). Hij drinkt uiteindelijk de gifbeker (dolle kervel) in het bijzijn van zijn vrienden. Hij leeft in de wetenschap dat de ziel onsterfelijk is. Hij sterft zonder afgrijzen (angst) en vraagt zijn vrienden een haan te offeren aan Esklepios.

Boeddha: de wereld is een illusie. Boeddha sterft uiteindelijk en gaat naar het nirwana. Het doel van de mens is om tot verlichting te komen via het 8-delig pad. Op die weg komt hij los van het afgrijzen en angst voor de dood.

Jezus: hij neemt de wereld zoals hij is, zonder verdoving, de hele schepping, het hele bestaan neemt hij mee. Hij is de enige die de verdoving niet heeft geaccepteerd. In de hof van Gethsemane is hij droevig en zeer “beangst”. Hij vraagt aan zijn leerlingen: “blijf hier en waak met mij”. Jezus is bij het hele bestaan, leven betrokken.  Jezus maakt zich nergens los van deze wereld en neemt al het lijden diep ernstig.

Socrates en Boeddha zijn met alle problemen bezig geweest (hoe kan de mens gered worden?). De mens houdt zich overeind door bedekkingen in een schaduwwereld. Hij houdt zich overeind d.m.v. een verdoving (slaaptoestand, oppervlakkig, …., levenskunst?)

Jezus accepteert die verdoving niet. Alle nood, schuld en lijden moet gedragen/gezien worden. Hij heeft alles gezien en meegeleden). Bij Hem staat de totale bewustwording centraal. Hij staat naast de mensen. Medeleven, mededogen zijn de woorden ” tot de dood toe”! Dit is de basis van de verlossing van de wereld. Zijn vraag aan zijn leerlingen is dan ook: “Waak!” , echter “De geest is gewillig maar het vlees is zwak!”

Dit is ook het grote verschil tussen aan de ene kant Jezus: “Hij is droevig en zeer beangst”, Hij neemt het leed van de hele schepping op zich en aan de andere kant Socrates: Hij beschrijft met zijn vrienden de onsterfelijkheid van de geest, en Boeddha: De geest bevindt zich ver boven de ontzetting van deze wereld. Beide laatstgenoemden onttrekken zich aan de wereld. Zij hebben de wereld afgeschreven!

Ds. F. De Graaff uit Hattum typeert het als volgt: “Wanneer U en ik al het leed in een straal van 5 km om ons heen zouden voelen dan zouden we het al niet uit kunnen houden in deze wereld”.

En hij beschrijft het mens-zijn als volgt: “De mens is te vergelijken met iemand die in een trein door een landschap rijdt dat tegelijk verschrikkelijk als wonderschoon is, met gordijnen dicht, terwijl hij foto’s bekijkt van datzelfde landschap”.

 

 

Back To Top